Milan Biroš
predseda a hlavný poradca chovu
Na Vrátkach 6
841 01 Bratislava
+421 903 435 106
molossisko@gmail.com
Marián Priehoda
podpredseda
Kpt.Nálepku 6/1300
972 01 Bojnice
+421 0908 543 982
priehoda.m@gmail.com
Katarína Boskovičová
ekonómka
Lamačská cesta125
840 07 Bratislava
+421 905 284 492
katka.olivia@gmail.com

RNDr. Pavol Bielik

kontrolór
Haburská 16
831 05 Bratislava
+421 905 582 997
pavolbielik21@gmail.com

Ildikó Melichová

členka výboru
Hraničiarska 18/A
851 10 Bratislava
+421 905 516 564
ilimon@stonline.sk   


Pavol Fajták

tajomník
+421 0918 604 362
pavol.fajtak@gmail.com

Miroslav Caboň
člen výboru
Koválov 232, 906 03

+421 905 572 161
bull38.mc@stonline.sk     


Bankové spojenie:
VÚB a.s. Bratislava Lamač,
č.ú.: SK05 0200 0000 0000 0453 7032
swift code SUBASKBX
názov účtu: Slovakia Moloss Club


Aktualizácia: 01.04.2022


INTERNETOVÉ STRÁNKY NAŠICH PRIATEĽOV
Moloss www.moloss.cz
Bordo Doga www.doguedebordeaux.sk
  www.bordodoga.sk
  www.4smreky.szm.sk
  www.bordeauxskadoga.sk
  www.vlempa.sk
  www.alquantomagnificente.sk
  www.csilizradvanyi.sk
Espanol www.mastinespanol.com
  www.marsi.szm.sk
  www.mastinoespanol.eu
  www.mastiff.sk
  www.zbeldoliny.szm.sk
  www.mastinespanol.sk
Pyrenees www.stenata.cz/ pyrenees
  www.kutya.bloguje.cz
  www.brechot.eu
  www.cuteberry.sk
  www.frompyrlandia.com
  www.kepperofthetourmalet.com/
www.redsunsetpyrenees.com
Neapolitano www.mastinonapoletano.sk
  www.mastino-napoletano.be
  www.zozavadskehodvora.sk
  www.mastinonapoletano.wbl.sk
  www.mastinonapoletano.eu.sk
Estrel www.econ.szm.sk
Malorca www.sweetdogslife.szm.sk
  www.veterinka.sk
Tosa www.tosainu.sk
   www.tisao.cz 
  www.tosablack.sk
Americký buldog www.americanbulldog.estranky.cz
Boerboel www.doxyhouse.cz