Anatolský pastiersky pes

Pôvod: Anatólia

Patronát: FCI

Použitie: tieto pôvodne ovčiarske psy sú veľmi húževnaté v práci a znášajú extrémne horúčavy a chlad.

Klasifikácia: Dátum publikovania platného štandardu: 10. 4. 1989

Krátky prehľad histórie: jeho pôvod je veľmi starý a pochádza pravdepodobne z veľkých poľovníckych psov Mezopotámie. V priebehu vekov sa plemeno prispôsobilo svojmu okoliu, najmä podnebiu, horúcim a veľmi suchým letám a krutým zimám, majiteľom, ktorí kočovali alebo sa usadili, ako aj pridelenej práci. Plemeno stráži stáda na obrovských plochách Anatolskej plošiny. Bez ohľadu na počasie žijú tieto psy vonku.

Celkový vzhľad: silný, vzpriamený pastiersky pes so širokou silnou hlavou a hustou dvojitou srsťou. Musí byť veľký a vytrvalý a musí sa pohybovať veľmi rýchlo.

Dôležité proporcie: tvárová časť hlavy je o niečo kratšia ako temenná časť.

Povaha: vyrovnaný a smelý, nie agresívny, nezávislý, veľmi inteligentný a ľahko ovládateľný, hrdý. Dá sa naň spoľahnuť. Pánovi je oddaný a verný, dospelé psy cudzím nedôverujú.

Hlava:

Temeno: veľké, ale v správnom pomere k telu, široké medzi ušami a mierne vyklenuté. Dospelé psy majú širšiu hlavu ako sučky.

Stop: len mierne vyvinutý.

Tvárová časť lebky: zhora – skoro pravouhlá, tupý klin z profilu, smerom k nosu sa len mierne zužuje.

Ňucháč: čierny, hnedé psy majú nos hnedý.

Pysky: mierne ovisnuté, čierne. Horné pysky nemajú prevísať pod spodnú čelusť.

Čeluste: silné

Chrup/ zhryz: silné zuby, úplný, pravidelný nožnicový zhryz, horné zuby bez medzery priliehajú k spodným a sú kolmo osadené do čeľuste. Plnochrupý – 42 zubov.

Uši: stredne veľké, trojuholníkové so zaoblenými koncami, nesie ich spustené plocho pri hlave, keď sa vzruší, mierne ich zdvihne.

Krk: mierne vyklenutý, silný, svalnatý, stredne dlhý, skôr hrubý, skoro bez laloku.

Telo: silné, svalnaté, nesmie byť obalené tukom.

Horná línia: bedrá mierne klenuté.

Chrbát: v pomere k bedrám a končatinám skôr krátky.

Hrudník: po lakte, rebrá dobre zaoblené, dosť dlhý hrudný kôš.

Spodná línia: brucho dobre vtiahnuté.

Chvost: dlhý, musí siahať aspoň po päty, dosť vysoko nasadený, v pokoji visí mierne stočený, v akcii zvlášť psy ho stočia a zdvihnú vysoko nad chrbát.

Končatiny:

Predné končatiny:

Všeobecne: predné končatiny sú postavené ďaleko od seba, správne dlhé, rovné a ich základom sú silné kosti.

Plecia: svalnaté a šikmé.

Lakte: dobre priliehajú k telu.

Kĺby nadprstia: silné.

Nadprstia: mierne šikmé.

Predné labky: silné, prsty dobre zahnuté a krátke pazúriky.

Zadné končatiny:

Všeobecne: silné, nie prehnane svalnaté, pri pohľade zozadu sú rovnobežné a rovné.

Kolená: dobre zauhlené.

Päty: stredne zauhlené, silné a nesmú byť vtočené alebo vytočené.

Nadprstia: rovné a rovnobežné.

Zadné labky: silné, prsty správne zahnuté a krátke pazúriky.

Pohyb: nápadne pravidelný a harmonický, chrbtová línia pevná a rovná, dobre nesie hlavu, vyzerá ako poľovník. V pomalom pohybe smie ísť mimochodom. Krátky alebo stepujúci krok je veľmi nežiaduci.

Srsť: krátka alebo stredne dlhá, hustá s hustou podsadou. Pre klimatické podmienky, dĺžka srsti môže veľmi variovať. Srsť je na krku a pleciach trochu dlhšia. V zime je srsť dlhšia.

Farba: všetky farby sú povolené.

Veľkosť a hmotnosť:

Veľkosť: psy 74–81 cm, suky 71–79 cm.

Hmotnosť: Psy 50–56 kg, suky 40–55 kg.

Chyby: všetky odchýlky od požiadaviek štandardu sú chybou.

Ťažké chyby: krátkonohý, ťažkopádny a pomalý, príliš masívny alebo príliš ľahký, chrtovitý, plochá lebka, krátky, stepujúci krok, príliš dlhá ovisnutá srsť.

Vylučujúce chyby: príliš krátka papuľa (tretina celkovej dĺžky hlavy), srsť príliš krátka a mäkká, bez podsady, predhryz, podhryz, neochota k práci so stádom.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.