Strážny a ochranársky pes brabecifálneho, molosovitého typu.

Štandard plemena: Bordeauxská doga (Dogue de Bordeaux)
F.C.I. Štandard č. 116 / 20. 06. 1995 D
Krajina pôvodu: Francúzsko
Využitie: stráženie, ochrana .
Klasifikácia F.C.I.: skupina 2 Pinči a Fúzači, Molossy a Švajčiarske salašnícke psy, bez skúšky z výkonu


Celkový vzhľad:
Je mimoriadne silne stavaný kolos, s veľmi svalnatou, ako celok harmonickou stavbou tela. Je skôr nízko stavaný. Vzdialenosť hrudnej kosti od zeme (voľný priestor pod hrudnou kosťou) je nanajvýš rovnaká, alebo menšia, ako bočná výška hrude, meraná za lakťami. Poskytuje vzhľadovo dojem, rešpekt budiaceho podsaditého, impozantného a hrdého atléta. Bývalý bojový pes, dnes nachádza využitie ako strážny pes, čo je úloha, ktorú plní s pozornosťou a veľkou odvahou, ale bez agresivity. Je veľmi závislý na svojom pánovi a voči deťom je veľmi milý.

Hlava:
Veľmi objemná hranatá, široká, pomerne krátka a pri pohľade spredu trojuholníkovitá.

Horná časť hlavy:
U psov zodpovedá obvod lebky, meraný v najširšom mieste, výške v kohútiku. U sučky môže byť obvod lebky trochu menší. Obvod a tvar lebky sú predovšetkým výsledkom vývoja slúch horných očnicových oblúkov, oblúka jarmových kostí a vzdialenosti medzi oboma kosťami dolnej čeľuste. Horná časť hlavy je v smere z jedného boku na druhý ľahko zaoblená. Stop je veľmi výrazný a tvorí s chrbtom nosa takmer pravý uhol (95° až 100°). Hlboká čelová vráska je stále menej hlboká smerom k zadnej časti hlavy. Čelo dominuje tvári. Je ale skôr široké, ako vysoké. Horná časť hlavy vykazuje na každej strane stredovej vrásky symetricky umiestnené záhyby. Tieto hlboké záhyby sú pohyblivé a závisia od toho, či niečo zaujalo psovu pozornosť, alebo nie.
Chyby:
Malá hlava, obvod nezodpovedá výške v kohútiku, príliš dlhá, úzka, paralelnopipedická, okrúhla, oválna, ploché čelo, chýbajúca stredová vráska, tylová kosť veľmi výrazná, uhol stopu príliš ostrý alebo príliš tupý, nepohyblivé záhyby.

Tvárová časť:
Papuľa mohutná, široká, tučná, pomerne krátka, horná línia z profilu ľahko konkávna z mierne naznačenými záhybmi. Jej šírka sa až po koniec papuľky prakticky nemení. Pri pohµade zhora má štvorcový tvar. Chrbát nosa tvorí s hornou časťou hlavy veľmi tupý uhol, otvorený smerom hore. Pri vodorovnom držaní hlavy sa nachádza tupý, tučný, široký koniec papule pred vertikálnou čiarou vedenou od ňucháča. Obvod papule je asi 2/3 obvodu hlavy. Jej dĺžka kolíše od 1/4 do 1/3 celej dĺžky hlavy (ňucháč až tyková kosť).
Chyby:
Príliš dlhá, príliš krátka, nie dosť tučná, špicatá, chrbát nosa paralelný s líniou hornej časti hlavy, klesajúci chrbát nosa, papuľa pod očami príliš plná.

Nos:
Široký, široké nosné dierky, dobre pigmentovaný v súlade s maskou čierno, alebo hnedo, dozadu osadený nos je prípustný.
Chyby:
Malý nos, úzke nosné dierky, masové fľaky, slabá pigmentácia.

Sánka:
Veľmi mocné, široké, predkus. Spodná sánka má minimálne o O,5 cm a najviac o 2 cm predhryz. Rezáky a špičáky nesmú byť pri zavretej papuly viditeľné.
Chyby:
Horná a dolná sánka rovnako dlhá (kliešťový zhryz), nožnicový záhryz, silný alebo nedostatočný predhryz.

Zuby:
Veľmi silné, silné špičáky, ktoré sú v dolnej čelusti široko od seba a sú zahnuté ľahko dozadu. Rezáky dobre usporiadané predovšetkým v dolnej sánke, kde majú tvoriť rovnú čiaru.
Chyby:
Slabo vyvinuté zuby, nepravidelne usporiadané.

Pysky:
Horná pera - tučná, ľahko zvesená, dozadu stiahnutá. Pysky obklopujú ľahko zvesenú spodnú čeľusť.
Chyby:
Prehnane dlhé a ochabnuté (nie dozadu stiahnuté), príliš krátke.

Líca:
Veľmi zvýraznené s mimoriadne vyvinutými prežúvacími svalmi.
Chyby:
Prehnane dlhé a ochabnuté, slabé suché alebo chýbajúca svalovina.

Oči:
Oválne posadené široko od seba. Vzdialenosť medzi oboma vnútornými očnými kútikmi zodpovedá približne dvojnásobnu dĺžky oka. Otvorený pohľad. Farba u psov s čiernou maskou oriešková, alebo tmavohnedá, u červených masiek sa toleruje menej tmavá farba oka, ale sa nevyžaduje.
Chyby:
Malé, okrúhle, príliš hlboko vsadené, vyčnievajúce, príliš blízko seba, príliš svetlé, rôznofarebné. Hanblivý, zmetený výraz, viditeľná spojivka.

Uši:
Relatívne malé, trochu tmavšie než srsť. V bode nasadenia je predný okraj trochu nadvihnutý, na lícach majú opät bez ochabnutosti priliehať. Spodná špička je trochu zaoblená a nemá veµa presahovať cez oko. Sú pomerne vysoko nasadené, vo výške línie zadnej časti hlavy, kde sa zdá, že ešte rozširujú šírku lebky.
Chyby:
Ochabnuté, príliš dlhé, kupírované, vysoko nasadené, alebo nesené vystreté, ružicové z bokov nadvihnuté, príliš hlboko nasadené.

Krk:
Veľmi silný, svalnatý, takmer valcový, enormná krčná partia s dostatkom voľnej kože. Jeho priemerný obvod zodpovedá takmer priemeru hlavy. Je od hlavy odsadený priečne prebiehajúcou ľahko zakryvenou drážkou. V profile je horná línia ľahko vydutá. Dobre výrazný lalok začína na rovnakej výške hrtana, prebieha v dvoch záhyboch až po predhrudie.
Chyby:
Štíhly, dlhý, plochý, koža príliš napätá, lalok príliš previsnutý.

Hruď:
Mocná, široká, dole siahajúca až k lakťom. Predhrudie mocné. S hrudnou kosťou spojené rebrá sú zaoblené. Ostatné rebrá sú dobre zaoblené, do hĺbky siahajúce. Objem hrude má byť o 25 - 30 cm viac, než výška v kohútiku.
Chyby:
úzka hruď, chýbajúca hĺbka hrude, rebrá príliš ploché, alebo príliš zaoblené.

Plecia:
Mocné s plastickými svalmi, uložené stredne šikmo (asi 45° horizontálne). Uhol pleca (horná časť nohy) je trochu viac, ako 90°.
Chyby:
Nedostatočné svalstvo, príliš strmé.

Horná línia:
Priama so širokým svalnatým chrbtom. Kohútik dobre vyznačený. Oblasť ladvín široká, pomerne krátka. Zadok až po nasadenie chvosta µahko klesajúci.
Chyby:
Preliačený chrbát, kaprí chrbát, slabá obličková - bedrová časť, prevýšený, zaoblený alebo useknutý zadok.

Chvost:
Pri koreni veľmi hrubý, jeho špička nepresahuje cez priehlavkový kĺb. Nosí sa zvesený, nízko nasadený. V kľude zvesený, keď je pes vzrušený, nadvihuje chvost o 90° - 120° od tejto vertikálnej polohy.

Chyby:
Bočne sa odchyľujúci chvost, skrátený, preložený, zrastené stavce, zlomený chvost. Vertikálne alebo zatočene nesený chvost, končiaci strapcom, chvost chýbajúci v dôsledku úrazu je vždy podozrivý.

Spodná dolná línia:
Výkyvná, od hlbokej hrude smerom k bruchu sa dvíha a je napätá.
Chyby:
Prevesené brucho, alebo prehnane vtiahnuté.

Predné laby:
Veľmi silné kosti so silným svalstvom. Lakte - ani príliš priliehajúce, ani príliš odstávajúce. Predlaktia - priame, alebo naklonené trocha zvonka dovnútra ku stredu tela, predovšetkým u psov s veµmi širokou hruďou. Stredná časť prednej nohy - mocná, ľahko naklonená, občas ľahko vytočená smerom von. Laby - silné, uzavreté, pazúre zaoblené a silné, dobre pigmentované, brušká prstov dobre vyvinuté a hebké.
Chyby:
Lakte príliš voľné, alebo príliš tesne priliehajúce. Predlaktie - slabá stavba kostí, nedostatočné svalstvo, zahnuté príliš. Stredná časť prednej nohy - príliš vytočená navonok, alebo dovnútra, pretlačená. Laby - prešľapané, prehnuté, roztvorené prsty, zajačie.

Zadné končatiny:
Stehná silne vyvinuté, hrubé vystupujúce svalstvo, kolenný kĺb rovnobežný s vertikálnou, alebo ľahko vytočený navonok. Predkolenie relatívne krátke, svalnaté, hlboko siahajúce, zauhlenie priehlavkového kĺbu mierne otvorené. Pri pohľade zozadu sprostredkujú rovnobežne postavené nohy dvojicu sily, aj keď je zadná časť trocha slabšia než predná časť.
Chyby:
Ploché, chudé stehná, kolenný kĺb vytočený príliš navonok, alebo dovnútra. Zauhlenie priehlavkového kĺbu príliš uzavreté, alebo príliš otvorené, vlčie pazúry.

Srsť:
Jednofarebná mahagónovo hnedá, alebo žltá všetkých stupňov. Žiadúca je dobrá pigmentácia, drobné biele znaky na hrudi a prstoch sú prístupné, srsť je krátka, jemná a na omäk mäkká.
Chyby:
Biela na hlave, biela srsť, biele alebo inofarebné fľaky na tele alebo na chvoste, hrubá drsná, alebo zvlnená srsť.

Maska:
Výraznej červenej alebo čiernej farby.
Hmotnosť:
Psi minimálne 50 kg, suky minimálne 45 kg.
Veľkosť:
Musí približne súhlasiť s objemom hlavy. Psi výška pleca 60 - 68 cm, suky 58 - 66 cm. Obvod hlavy sa meria pred ušami na najširšom mieste. Hlava je pri tom vo vodorovnej polohe. Lalok sa nemeria. Obvod hrude sa meria 1 cm za lakťami, kde je najväčší. Merania treba vykonať s dostatočne dlhým a ohybným pásom.
Poznámka:
Psi majú vykazovať dva normálne vyvinuté semenníky, ktoré sú umiestnené v miešku.
Chyby vylučujúce z chovu:
Rôznofarebné oči, masové fľaky na viečkach.