Slovakia Molos Club 2022

28.05.2022 Špeciálna výstava CAC TLMAČE
24.09.2022 Klubová výstava CAC MOTEL "M"
22.10.2022 Oblastná výstava všetkých neuznaných plemien FCI KOVÁLOV

Bonitácie budú v termínoch výstav.

Klubovka 2022

Hodnotiaci:
Prof. Milivoje Urosevic


Propozície:

V rámci tejto výstavy sa bude konať

MEMORIÁL SONI ŠMÍDOVEJ

pre Neapolských mastinov.

 

Linka

Špeciálna výstava 2022
 
 

Linka

Koválov 2022
 
 

Linka


Nitra máj 2022
Nitra Júl 2022

 

Linka

Slovakia Molos Club 2021

29.05.2021 Špeciálna výstava CAC TLMAČE
25.09.2021 Klubová výstava CAC, KV MOTEL "M"
30.10.2021 Oblastná výstava neuznaných plemien FCI KOVÁLOV

Bonitácie budú v termínoch výstav 29.5. a 25.9.2021.


Vzhľadom na covid opatrenia nemôžeme zaručiť realizáciu týchto výstav v daných termínoch.
Budú sa konať podľa momentálnych obmedzení.

 

Motel M
FOTOGALÉRIA
 
Hodnotiaci:
Dušan Kuriš

Linka

Koválov 2021
Pokračovanie prerušenej členskej schôdze z 25.9.2021
bude 30.10.2021 v Koválove, po výstave.
Program.
 
Propozície:
Hodnotiaca:
MVDR Králová

Linka

 

Tlmače 2021

V prípade ďalších hygienických opatrení sa výstava nebude konať.

Prihlasovanie už bolo spustené a v prípade nového termínu budú už prihlásení automaticky prenesený na nový termín.

Vstup do výstavného kruhu je podmienený preukázaním
čestného prehlásenia o absolvovaní 12 hodinového testu alebo očkovania proti corona vírusu.

Hodnotiaci:
Sergej Vanža
Výsledky výstavy
 
Foto galéria
 

ZÁPIS z Informatívnej členskej schôdze konanej dňa 29. 05. 2021 v TLMAČOCHLinka

Slovakia Molos Club 2020

09.05.2020
Špeciálna výstava CAC
TLMAČE
12.09.2020
Klubová výstava CAC
KAMENNÝ MLYN
10.10.2020
OBLASTNÁ VÝSTAVA NEUZNANÝCH PLEMIEN FCI 
KOVÁLOV


Bonitácie sú v termínoch výstav 9.5. a 12.9.2020.

OZNAM

Vážení priatelia a členovia klubu. Z dôvodu pretrvávajúceho stavu vírusu
COVID 19 sme povinní dodržiavať nariadenia pre ochranu zdravia a zamedziť jeho šíreniu. Preto musíme termín špeciálnej výstavy odložiť na iný termín, ktorý vám bude oznámený, keď to bude aktuálne.

Za porozumenie všetkým ďakujeme.
Výbor klubu


Tlmače 202

Linka

Kamenný Mlyn 2020
Upozornenia
V kruhu rúško
Propozície
FOTOGALÉRIA
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Linka


Kovalov2020


Linka

 

UKK

UKK

Brno 2020


Zmeny v prihlasovaní na výstavy a výstavné poplatky:

Členovia výboru jednohlasne odsúhlasili,že Slovakia moloss klub sa pripojí k prihlasovaniu cez online systém:
www.clubdogshow.sk
už na výstavu v Neninciach sa bude nutné prihlasovať IBA online.
Pri zadávaní údajov je potrebné zrolovať nižšie, kde najdete kolonku o členstve v klube.
Zodpovedná osoba za všetky štyri výstavy bude p.Medňanská, tak ju v prípade nejasností kontaktujte.


-ŠV so zadávaním CAC v Tlmače 9.05.2020
uzávierka 20.04.2020,
poplatky: člen klubu 25€,
nečlen  35€, druhý a ďalší pes 20€ (nečlen 30€) , trieda šteniat 15€ (nečlen 25€). 
Veterán bez poplatku.

-KV so zadávaním CAC na Kamennom mlyne 19.9.2020
uzávierka 10.8.2020
poplatky: člen klubu 30€, nečlen  40€, druhý a ďalší pes 28€ (nečlen 38€) , trieda šteniat 15€ (nečlen 25€) . Veterán bez poplatku.

- Oblastná výstava pre všetky neuznané plemená
v Koválove 10.10.2020
uzávierka 25.09.2020,
poplatky: 25€,  druhý a ďalší pes 23€ (nečlen 33€) , trieda šteniat 15€ (nečlen 25€) .
Na túto výstavu sa bude posielať doklad o zaplatení výstavného poplatku.
Veterán bez poplatku.


VýkričníkyUPOZORNENIE:Výkričníky


Upozorňujeme všetkých členov Slovakia Molossclubu,
že členské sa platí do 31. januára daného roku, vo výške 20€ ,
na číslo účtu SK05 0200 0000 0000 0453 7032.
Do poznámky, prosím napísať svoje meno a členské 2022.
Po tomto dátume (31.januára) uhrádzajú všetci,
aj starí členovia zápisné - 30€ + členské 20€ , spolu 50€


Dog cup 2016

 

SKJ 2018
Pohľad na slávnostné oceňovanie osobností Slovenskej Kynológie pri príležitosti
25. výročia založenia Slovenskej Kynologickej Jednoty.
Jedná sa o nášho člena Slovakia MOLOSS Clubu pána Miroslava Čepáka, ktorý bol ocenený bronzovou medailov SKJ v kategórii Chov- Exterier

 

Prvé foto našich členov, ktorý na svetovej výstave v Lipsku získali umiestnenia:

Pani Soňa Šmidová s neapolským mastínom 1 Ex - Cac - Cacib - Res Cacib - VICE WORLD CHAMPION

V1, JCAC Svetový víťaz mladých v konkurencii ďalších 4 psov.
Meno: Bert Navare Prim
Majiteľ: Monika Vargová pyrenejský horský pes

Pani Jurásová TOSA HIDEKO MAZURSKI SAMURAJ WORLD WINNER 2017, BOS, Tosa

Pani Valinčičová plemeno CA de BOU v triede šampiónov ex 2 Rez CAC

slečna Michaela Hergottová Emphils Joker ex 2 res CAC trieda otvorená

slečna Michaela Hergottová ex 3, Dogue deBordeaux

Chovatelia Čepakovci Estrelský pastiersky pes COQUINE ecOn - trieda šampiónov - V3 – v World Dog Show 2017

Martin Čuchran v početnej triede šampiónov v počte 17tich jedincov víborný 4  Dogue deBordeaux

FOTOGALÉRIA

 

 

CACEB CACEB SK

Organizácia CACEP chce vo svete zmeniť pohľad na plemeno "neapolský mastín"
a šíriť myšlienku o psovi s veľkou silou a charakterom, s prirodzene krásnou hlavou
a s typickým výrazom. Chce šíriť myšlienku neapolského mastina ako psa atletického, ktorý je funkčný, zdravý a dožije sa dlhšieho veku.

Dňa 27.09.2014 na Kamennom mlyne bude aj zakladajúce posedenie CACEP Slovakia, kde prítomných príde pozdraviť prezident tejto organizácie CACEP Mastino Napoletáno
pán Guido Vandoni a členovia predsedníctva
sekretár Marco Francesco de Marco a Nello Vaccaro objasniť filozofiu tejto organizácie s celosvetovou pôsobnosťou. Posedenie sa bude konať po klubovej výstave.

Informácia pre členov klubu


Vážená chovateľka, vážený chovateľ,

dovoľujem si Vás požiadať, aby ste zaslali na  adresu tajomníčky klubu fotokópie rodokmeňov Vaších psov a súk, ktoré boli uchovnené v minulosti v rámci klubu malopočetných. údaje o chovných zvieratách sú potrebné pre aktulizáciu databázových súborov  - na vydávanie krycích povolení a uverejnenie zoznamu chovných jedincov na našej internetovej stránke.

Vážený pán, vážená pani,

nakoľko poštovné služby neustále rastú  dovoľujem si Vás požiadať o Vašu  prípadnú
E-mailovú adresu, čo nám umožní rýchlejšiu a lacnejšiu komunikáciu.

V prípade, že ste rodokmene už zaslali na E-mailovú adresu nahlásili považujte vyššie uvedenú požiadavku za bezpredmetnú.


 

Podmienky pre získanie titulov
Poriadok pre menovanie rozhodcov

Dôležíté

Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 15.11.2006 schválilo nasledovné zmeny:

Doplnenia výstavného poriadku:

 • Od 1.1.2007 nastupujú do súťaže o titul Víťaza plemena aj jedince z triedy veteránov ohodnotené známkou Výborný 1.
 • Na výstavách usporiadaných chovateľskými klubmi pod záštitou SKJ v jednom kalendárnom roku, môžu byť zadané dve čakateľstvá na slovenské šampionáty – CAC a CAJC a v prípade, že klub bude z poverenia svetového, resp. európskeho chovateľského klubu organizovať svetovú alebo európsku špeciálnu/klubovú výstavu, môže na základe požiadania SKJ povoliť zadanie aj tretieho čakateľstva na slovenské šampionáty.
 • Platby za služby sekretariátu SKJ:

 • V prípade, že chovateľ/žiadateľ neuhradí od 1. januára 2007 poplatky za výkony plemennej knihy a sekretariátu SKJ a UKK bude účtovaný príplatok vo výške uvedenej na stránkach SKJ a UKK.ť.
 • Valné zhromaždenie SKJ schválilo na svojom zasadnutí dňa 18.12.2007:

  Podklady k prihláške na zápis vrhu:

 • od 1. mája 2007 je chovateľ povinný prikladať ku každej prihláške na zápis vrhu aj kópiu členského preukazu s platnou členskou známkou na príslušný kalendárny rok. Bez priloženej kópie členského preukazu s platnou známkou na príslušný kalendárny rok nebude vrh registrovaný.
 • ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 22.12.2005 schválilo

  Doplnenie výstavného poriadku:

 • Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísny zákaz používania kozmetických prípravkov na úpravu srsti (spraye, púdre, laky), vyväzovanie psov na tzv. šibeniciach mimo doby nevyhnutne potrebnej na prípravu psa, stavanie psa proti psovi, tzv. hecovanie a hlasité povzbudzovanie spoza kruhu (double handling).
 • Porušenie týchto nariadení má za následok vylúčenie psa a vystavovateľa z výstavy.

  Podmienky registrácie importovaných jedincov:

 • Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia. Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha SKJ registrovať dovezeného jedinca.

 

Prezídium SKJ na svojom zasadaní dňa 22.12.2005 schválilo doplnenie výstavného poriadku o nasledovné uznesenia:
Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísny zákaz používania kozmetických prípravkov na úpravu srsti (spraye, púdre, laky), vyväzovanie psov na tzv. šibeniciach mimo doby nevyhnutne potrebnej na prípravu psa, stavanie psa proti psovi, tzv. hecovanie a hlasité povzbudzovanie spoza kruhu (double handling ).

Porušenie týchto nariadení má za následok vylúčenie psa a vystavovateľa z výstavy.

Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode aj potvrdenie od poradcu chovu, príp.veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha SKJ registrovať dovezeného jedinca.

CENNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ SEKRETARIÁTOM SKJ

 

 

Predsedníctvo klubu ako každý rok hodnotilo správu o prínose a prezentácii
chovateľských staníc za rok 2010 pri zveľaďovaní chovu plemien zastrešovaných
  Slovakia MOLOSS Clubom.
Vyjadrilo spokojnosť s dobrou úrovňou chovov a na návrh hlavného poradcu chovu
odsúhlasilo oceniť, za najaktívnejší prístup v tomto smere chovateľskú stanicu
ECON,
ktorá sa sústreďuje na chov plemena Estrelský pastiersky pes.
Táto chovateľská stanica svojimi odchovmi tohto plemena robí dobré meno sebe,
(ale aj celému Slovakia MOLOSS Clubu ), doma, ale aj v zahraničí, kde svojimi odchovanými jedincami z ich chovu získavajú četné ocenenia a uznania na kynologických výstavách .
Vďaka takémuto prístupu k chovu plemena Estrelský pastiersky pes patrí vlastníkom chovateľskej stanice ECON vďaka manželom Čepákovím.

Chovateľská stanica

Asso BamBam Enzo
AZIM Econ ASKIA Econ AJUDA Ha-La-Mu

Želáme im, aby sa im i naďalej darilo zveľaďovať tento chov
a tým i nepriamo propagovať Slovakia MOLOSS Club.

Predsedníctvo Slovakia MOLOSS Clubu.

 

 

Predsedníctvo klubu dňa 11.10.2008 hodnotilo správu o prínose chovateľských staníc pri zveľaďovaní chovu plemien zastrešovaných  Slovakia MOLOSS Clubom.

Konštatovalo vcelku dobrú úroveń chovov a na návrh hlavného poradcu chovu odsúhlasilo oceniť, ako najaktívnejší prístup v tomto smere chovateľskú stanicu Z Vlčkovského mlyna, ktorá sa sústreďuje na chov plemena Dogue de Bordeaux.

Táto chovateľská stanica svojimi odchovmi tohto plemena robí dobré meno nie len sebe, (ale aj celému Slovakia MOLOSS Clubu ), doma, ale hlavne v zahraničí, kde svojimi chovnými a exportovanými jedincami z ich chovu získavajú četné ocenenia a uznania .

Vďaka takémuto prístupu k chovu plemena Dogue de Bordeaux patrí vlastníkom chovateľskej stanice Z Vlčkovského mlyna manželom Retzerovým vďaka.

Covateľská stanica

Asso BamBam Enzo
ASSO Tatra Bordó Bam Bam Wielky Dunszyk Enzo z Vlčkovského mlyna

 

Želáme im, aby sa im i naďalej darilo zveľaďovať tento chov
a tým i nepriamo propagovať Slovakia MOLOSS Club.

Predsedníctvo Slovakia MOLOSS Clubu.

 

 

NAŠE ÚSPECHY:

King Louie

 

Amando

Svetová výstava
Salzburg 2012

Amigo

AMIGO OD MALŠSKÝCH BŘEHŮ
Majiteľ: Geleta Slavomir
výborný 2, reserve CACA

 

Meggy

majiteľka Kristína Choborová

Columella molosser club show Budapest (Hungary) - 10.10.2010
ARDORE JORDAN DOGS (Victor del Gheno x Pamela del Gheno)
V1, CAC, klubový víťaz, BOB, BIS
získané tituly: JCH Slovenska,JCH Maďarska, čakateľ na championa SK,Maďarska,Česka,
TOP MASTINO 2009 v Maďarsku
chov.:MVDr.Václav Jordán
maj.:Kristína Choborová

Budapešť 2010
 

 

Klubová výstava Klubu pyrenejských plemen Hluboká nad Vltavou 13. 6. 2010
ALISSIA from the Elbe Valley  - Výborná 1, CAC, Klubový víťaz, BOB

 

Allisia
 

OERBEL - Ebbasa 13.6.2010 CZ

 

Wold 2009

Diplom

10.10.2009 WORLD DOG SHOW 09:

Best Of Breed – BOB, World Winner / Svetový vítaz,  BOG 4 místo (Pes)
CCHINKI DEVOTED FRIEND                Excelent 1, CAC, CACIB, BOB
Owner / majiteľ: Jurasová Tatiana, SK,  www.tosainu.sk


11.10. KLUBOVÁ VÝSTAVA SLOVAKIA MOLOSS CLUBU:
CAC, KLUBOVÝ VÍŤAZ

Tituly:
WORLD WINNER 2009

Slovenský Grandšampión
Slovenský šampión
Český šampión
Klubový víťaz 2009
Winter Winner 2010
čakateľ na šampióna  Maďarska,
 Slovinska
splnené podmienky INTERŠAMPION
 

 
Cecilka

CECILLE MOON BIRENGO
9.10. COLUMELLA MOLOSSER CLUB :
HPJ(CAJC),HUNGARIA PRIMA CLUB JUNIOR WINNER
JUNIOR BOB - MAĎARSKÝ JUNIOR CHAMPION

10.10. WORLD DOG SHOW 09:
JUNIOR WORLD WINNER
JUNIOR WORLD BOB
BOG
JUNIOR II.FCI- SLOVENSKÝ JUNIOR CHAMPION

11.10. KLUBOVÁ VÝSTAVA SLOVAKIA MOLOSS CLUBU:
CAJC
KLUBOVÝ VÍŤAZ MLADÝCH
JUNIOR BOB

 
Gato

ALCATRAZ GATO BIRENGO
ŠAMPIÓN ŠAMPIÓNOV 2008 v Budapešti pre plemeno TOSA INU
GRAND PRIX SLOVAKIA 2009
I.misto BIS tried čestných

Multi Junior Champion
Multi CH, GCH, ICH

 

 

 

 

Klubová výstava Molossclub CZ
Kroměříž 30. 9.2006

Mastin Espaňol : trieda otvorená, DRACON BEARK Černy Levhart V1
CAC maj. Dr.Polievka M.
trieda šampion. DOMENICO BEARK Černy
Levhart V1, CAC, BOB, BIS - najkrajši pes vystavy

KLUBOVÁ VÝSTAVA - SRBSKO
zúčastnených 34 psov, posudzovateľ Mrs.Tompousky-predsed.klubu SADB
(Francúzsko, Bordeauxká Doga), pes Enzo z Vlčkovskeho mlyna  ocenenie CAC,
Klubový víťaz 2006, BOB a BIS.

 

 

Špeciálka
Propozície
Kontakt na ubytovanie

Posudzovatelia:
Marian Priehoda SK
Petko Csaba H


V piatok 17.5.2019 večer cca o 20:00hod
sa uskutoční v penzióne Lipa Tlmače
prezentácia výkladu štandardu Neapolského mastína.

Túto odprezentuje hlavný poradca chovu pán Bíroš.
Záujemcovia by si mali rezervovať ubytovanie.
Každý člen klubu bude vítaný.


Záujemcovia budú mať možnosť vyskúšať test povahy svojho psa podľa vypracovaného testu pre molossoidné plemená. Po absolvovaní obdržia certifikát vydaný Slovakia MOLOSS Clubom.
---

Zápis z výročnej členskej schôdze 18.5.2019 v Tlmačoch.

 

Klubovka
Propozície

Kontakt na ubytovanie

FOTOGALÉRIA

Posudzovatelia:


American bulldog , Boerboel, CHONGQOING DOG, Malak, Tornjak


Ocenenia: kruh č.1 Sergej VANŽA


Bordeaux dogge, Continental bulldog, Kangalský pastierský pes,
Neapolský mastin, Perro dogo malorquin, Pyrenejský horský pes, Tosa

Ocenenia: kruh č.2 Štefan ŠINKOSÚČASŤOU PROGRAMU JE PREZENTÁCIA ŠTANDARDU BORDEAUXSKEJ DOGY V PIATOK 6.9.2019 A BONITÁCIA V SOBOTU 7.9.2019

 

Bulldog
Propozície

Posudzovateľka:

Janekova

 

Nenince 2018
Propozície

Posudzovatelia:
Marian Priehoda SK
Milan Biroš SK

 

Klubová výstava
Propozície

Posudzovatelia:
Tibor Bošniak - Srbsko
Igor Matiuk - Ukrajina

 

Kválov

Propozície

Posudzovateľ:
Vladimír Javorčík

Kamenný Moloss

 

Propozície

 

 

Nenince 2016
Povýstavný katalóg

Fotogaléria

 

Kamenný mlyn 2016

Posudzovatelia:
p.Miroslav Václavik CZ:
Anatolský pastiersky pes, Malak, American bulldog, Estrelský pastiersky pes,
Pyrenejský horský pes, Tosa.

p. Waldemar Mrowiec PL:
Španielsky mastín, Mastíno napoletáno, Burbul, Malorka,
Continentálny bulldog, Bordeaux dogge.

FOTOGALÉRIA

 

Koválov 2016

 


FOTOGALÉRIA

Koválov 2016FOTOGALÉRIA

 

 

Kamenný Mlyn 2016
Výsledky výstavy

 

 

Nenince 2015

Posudzovatelia:

Milan Biroš: Boerboel a Estrelsky pastiersky pes
Marián Prieloha: ostatné plemená

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

Zápisnica z členskej schôdze Slovakia MOLOSS Clubu,
konanej dňa 2.5.2015 v Neninciach

 

Kamenný mlyn 2015

Posudzovatelia:

Silviane Tompovsky - Fracúzsko
• Dogue de Bordeaux
• Mastino Napolitano
• Cao Serra da Estrela
• Spanish mastino
• Perro dogo Mallorquin

Jaroslav Matyáš - Slovensko
všetky ostatné plemená zastrešené Moloss Clubom

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

FOTOGALÉRIA

 

Jar 2014

Posudzovatelia:
Marián Priehoda: Boerboel, Neapolský mastin
Sergej Vanža: American Bulldog, Mastin Espaňol,Tosa Inu, Montagne des Pirenees, Mastin de los Pirineos, Estrelský pastierský pes, Anatolský pastierský pes, Dogue de Bordeaux.

 
POVÝSTAVNÝ KATALÓG
 

 

Jeseň 2014

Posudzovatelia:
Mr. Guido VANDONI
:
Dogue de Bodeaux, Tosa Inu, Mastino Napoletano, Boerboel, American Bulldog
Mr. Rafael ESCAR TABUEŇA:
Pyrenejský horský pes, Pyrenejský mastif, Španielsky mastin, Malorská doga,
Estrelský pastiersky pes, Anatolský pastiersky pes

Kamenný Mlyn 2014

 

FOTOGALÉRIA POVÝSTAVNÝ KATALÓG
       

 

 

Klubovka


POVÝSTAVNÝ KATALÓG

Klubovka


POVÝSTAVNÝ KATALÓG


PRIBLÍŽENIE ATMOSFÉRY Z KLUBOVEJ VÝSTAVY

 

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

Slovakia Molossclub a Klub nemeckých dog poriadajú
Memoriál Zdenka PICHLÍKA

5.mája 2012, Nenince

POVÝSTAVNÝ KATALÓG NENINCE 2012

FOTOGALÉRIA

vystava

PHOTOGALERY

CATALOG RESULT

Špeciálna výstava Slovakia Moloss clubu so zadávaním CAC
30.apríla 2011, Nenince

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

FOTOGALÉRIA

 

Klubová výstava so zadávaním CAC, KLUBOVÝ VÍŤAZ
9.októbra 2010, Ranč Galanta
www.rancgalata.sk  

posudzovateľ:
Mr. Poças, Joa~o Vasco, Portugalsko
Mastin Espagnol,Tosa Inu, Chien de Montagne des Pyrénées,
Mastin de los Pirineos Presa Mallorquin, Cao da Serra da Estrela, Boerboel

Kateřina Beckova, Čechy
Mastino Napoletáno, Dogue de Bordeaux, American Bulldog ,Coban Cöpegi,
Broholmer


Povýstavný katalóg

Fotogaléria

 

Špeciálna výstava Slovakia Moloss clubu so zadávaním CAC
1.mája 2010, Nenince

posudzovatelia:

 

FOTOGALÉRIA

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

Výstava Bratislava, Incheba 2009

World

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

FOTOGALÉRIA

 

Špeciálna výstava Slovakia Moloss clubu so zadávaním CAC
1.mája 2010, Nenince

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

FOTOGALÉRIA

 

 

 

Klubová výstava so zadávaním CAC, KLUBOVÝ VÍŤAZ
11. októbra 2008, Dubová

posudzovateľ:

Milan Benkovsky SK

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

FOTOGALÉRIA

Fotogaléria je v PDF súbore, Acrobat Reader nainštalovať tu: Acrobat Reader

 

 

Špeciálna výstava Slovakia Moloss clubu so zadávaním CAC
03. mája 2008, Nenince

posudzovateľ: p. ADLT (CZ), p. PRIEHODA (SK)
zodpovedný p. Dobranská

Fotogaléria

Povýstavný katalóg

Klubová výstava so zadávaním CAC, KLUBOVÝ VÍŤAZ
6. októbra 2007, Dubová

posudzovateľ: p.TOMPOUSKY (F)

FOTOGALÉRIA

VÝSLEDKY

Špeciálna klubová výstava so zadávaním CAC
28. apríla 2007, Nenince

posudzovateľ: Olga DOLEJŠOVÁ (CZ)
zodpovedný p. Z. Kuzma

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

FOTOGALÉRIA

Špeciálna klubová výstava so zadávaním CAC
27. apríla 2006, Nenince

Klubová výstava so zadávaním CAC, KLUBOVÝ VÍŤAZ
7. októbra 2006, Dubová

POVÝSTAVNÝ KATALÓG

FOTOGALÉRIA

 

Špeciálna klubová výstava so zadávaním CAC
1. mája 2004, Nenince

 Klubová výstava so zadávaním CAC, KLUBOVÝ VÍŤAZ
9. októbra 2004, Dubová pri Modre

Najkrajší pes klubovej výstavy
MASTINO NAPOLETANO
Livio de Azzura
Majiteľ: Carlos Mateo MUŇOZ, Španielsko

 

Povýstavný katalóg klubovej špeciálnej výstavy 4.10.2003, Bratislava

Špeciálna klubová výstava so zadávaním CAC
30. apríla 2005, Nenince
zodpovedný p. Z. Kuzma

Klubová výstava so zadávaním CAC, KLUBOVÝ VÍŤAZ
8. októbra 2005, Modra

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

 

Obežník Medzinárodnej kynologickej federácie číslo 85/2002
zo dňa  16.12.2002
POSUDZOVANIE PSOV S KUPÍROVANÝMI UŠAMI A CHVOSTAMI.


Pri príležitosti svojho zasadania, ktoré sa konalo 26.- 27. novembra 2002 sa prezídium FCI uznieslo pripomenúť členským štátom a zmluvným partnerom svoje predchádzajúce rozhodnutia: Zákon týkajúci sa kupírovania chvostov a uší u psov vo svete nie je jednotný.
Môžu sa vyskytnúť tri alternatívy:
1.
Krajiny kde platí absolútny zákaz vystavovania psov s kupírovanými ušami/ chvostami: v takomto prípade, keďže zákony danej krajiny majú najvyššiu autoritu, neexistuje žiadna možnosť vystavovať kupírované psy na výstavách so zadávaním  CACIB.
2.
Krajiny kde je v platnosti zákaz chovať kupírované psy spolu s obmedzeným zákazom vystavovať takýchto psov: v tomto prípade psy plemien, ktoré sú zvyčajne kupírované môžu byť vystavované ak sú dodržané špecifické požiadavky obmedzeného zákazu vystavovania. Bez ohľadu na ustanovenia štandardu týkajúceho sa kupírovaných / nekupírovaných chvostov alebo kupírovaných/ nekupírovaných uší, na výstavách so zadávaním CACIB nesmie rozhodca robiť rozdiely medzi kupírovanými a nekupírovanými psami. Je v kompetencii vystavovateľov bežne kupírovaných plemien kontaktovať sa s organizačnými výbormi, aby boli informovaní o týchto špecifických požiadavkách.
3.
Krajiny kde neexistuje zákon obmedzujúci vystavovanie či chov kupírovaných psov:  v tomto prípade psy bežne kupírova- ných plemien môžu byť vystavené bez akýchkoľvek obmedzení, či už sú kupírované alebo nie. Bez ohľadu na ustanovenia štandardu týkajúceho sa  kupírovaných/nekupírovaných chvostov alebo  kupírovaných/nekupírovaných uší, na výstavách so zadávanim CACIB nesmie rozhodca robiť rozdiely medzi   kupírovaným a nekupírovanými psami.

 

NEPREHLIADNITE

Zákon
z 3. apríla 2002,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Predmet a pôsobnosť zákona

(1) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.1)

(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.2)

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie:
a) zvláštnym psom pes
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,3)
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,4)
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku.

b) nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5)

c) voľným pohybom psa pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.


§ 3
Evidencia psov

(1) Každý pes držaný viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote najmenej 30 dní v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

(2) Evidenciu vedie obec.

(3) Do evidencie sa zapisuje najmä
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5)
f) úhyn psa,
g) strata psa.

(4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len "známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úplatu vydať náhradnú známku.


§ 4
Vodenie psa

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.

(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

(5) Podrobnosti ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.


§ 5
Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami

(1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je
a) voľný pohyb psa zakázaný,
b) vstup so psom zakázaný.

(2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.


§ 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev

(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

(2) Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia.

(3) Podrobnosti ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.


§ 7
Priestupky


(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5)
d) neoznámi odcudzenie, poškodenie alebo stratu známky.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5)
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.

(3) Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 500 Sk,
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5 000 Sk.

(4) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.§ 8
Prechodné ustanovenia


(1) Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

(2) Vlastník psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona povinnosť podľa § 3 ods. 1 splní túto povinnosť do 30. novembra 2002.§ 9
účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2002.

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky

1) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väszenskej a justičnej stráže, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži.
2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
5) § 13 a 14 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z.z.